Informatie

Het HYB Contact

Algemene disclaimer

De sites waarnaar het HOLLAND YACHTBROKERS linkt worden door het HOLLAND YACHTBROKERS regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie. Toch kan het HOLLAND YACHTBROKERS voor de inhoud van de pagina’s van derden nooit verantwoordelijk worden gehouden. HOLLAND YACHTBROKERS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Copyright: voor alle elementen (teksten, foto’s, graphics enz.) van de HOLLAND YACHTBROKERS-website geldt: copyright © 2005 HOLLAND YACHTBROKERS.

Holland Yachtbrokers besteedt voortdurende zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website en de juistheid van de opgenomen gegevens. Holland Yachtbrokers aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van www.hollandyachtbrokers.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid deze site te kunnen raadplegen.

De enige gebruikersinformatie die wordt opgeslagen, is het IP adres van waaruit deze site wordt bezocht, de gebruikte browser, de geraadpleegde pagina’s en de datum en tijd van het bezoek. Deze informatie wordt alleen gebruikt door Holland Yachtbrokers om een beeld te krijgen van de wijze waarop www.hollandyachtbrokers.nl wordt geraadpleegd. Op basis hiervan kan de site verder aan de behoeften van de gebruikers aangepast worden.

E-maildisclaimer

Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Een e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor het stellen van vragen of het maken van op- en/of aanmerkingen met betrekking tot de website.

e-mail berichten van Holland Yachtbrokers zijn alleen bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Door de elektronische verzending kunnen aan de inhoud van e-mails geen rechten worden ontleend. Holland Yachtbrokers geeft geen garantie dat e-mails tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan

De persoonlijke gegevens die u op de site invult, worden uitsluitend gebruikt om uw bericht af te handelen of u op uw verzoek berichten toe te sturen. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden nooit aan personen buiten HOLLAND YACHTBROKERS (voor welk doel dan ook) ter beschikking gesteld.

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze website.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen tarieven, kostenberekeningen of overige calculaties.

Op deze website afgebeelde gegevens, waaronder bijvoorbeeld: teksten, grafisch materiaal en logo’s, zijn alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan informatie van deze site te vermenigvuldigen of te verspreiden.

Bij elk product dat u aanschaft naar aanleiding van gebruikmaking van de site dient u de geboden informatie te verifiëren aan de hand van stukken welke door maatschappijen ter beschikking gesteld worden. Gebruikmaking van de geboden informatie op de site is voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

U kunt op deze site links aantreffen naar sites van derden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.

Wij, elke aan ons gelieerde rechtspersoon en de auteurs van de publicaties op deze website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot verlies of schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze site.

Het gebruik van deze site is voor eigen risico. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid van de hand wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website.